Privacy Policy

Koirakuvat.fi ylläpitää toiminnassaan henkilörekistereiksi tulkittavia tietokantoja. Alla selostetaan näiden rekisteiden sisältöä ja tarkoitusta uuden henkilötietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Koirakuvat.fi / Jukka Pätynen
jukka (at) koirakuvat (piste) fi
Y-tunnus 2288129-1

Käsittelyn tarkoitukset sekä rajoitukset

Henkilötiedoista muodostuviksi rekisteriksi voidaan laskea 1) kuva-arkisto sekä 2) asiakastiedot.

Kuva-arkiston pääasiallisina käyttötarkoituksina on yleishyödyllinen koiraurheiluun sekä muuhun tämänkaltaiseen toimintaan liittyvä galleria, journalistiseen sisältöön hyödynnettävä kuvasto, sekä eri toimijoille tarjolla oleva kanava kuvamateriaalin kaupalliseen hankintaan. Erityisesti journalistiseen käyttöön liittyvän palvelun toteuttamiseksi osaan kuvista liitetään tietoja kyseessä olevasta tapahtumasta tai kuvien kohteista, jotta kuvien hakeminen arkistosta olisi tarkoituksenmukaista. Vastaavasti kuvien yhteteen lisättävien tietojen avulla on mahdollista selvittää tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla nähtäväksi pyydetyt tiedot, sekä halutessaan pyytää materiaalia poistettavaksi ottamalla yhteyttä ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen. Kuvamateriaalia ei luokitella automaattiseen kasvojentunnistukseen perustuvilla menetelmillä.

Asiakasrekisteriksi luokiteltavat tiedot koostuvat kuva- tai muita palveluita tilanneista asiakkaista. Asiakasrekisteri sisältää vähimmäismäärän yhteystietoja asiakkaiden yksilöimiseksi.

Molempia rekisterieitä säilytetään digitaalisessa muodossa, eikä näihin tietoihin ole pääsyä ulkopuolisille. Kuva-arkiston ja asiakasrekisterin varmuuskopioita säilytetään vahvasti salatuissa pilvipalveluissa.

Näiden lisäksi Koirakuvat.fi:n käytössä olevissa verkkopalveluissa käytetään tavanomaisia selainevästeitä, joilla ei kerätä henkilökohtaisia tietoja. Verkkopalveluiden käyttöastetta seurataan Google Analytics -palvelun avulla. Kumpaakaan näihin tallentuvia tietoja ei yksilöidä vaan käytetään ainoastaan tilastoinnin pohjana.


Koirakuvat.fi may collect records about users of its services. Below is a concise description of the relevant records as imposed by the new GDPR registration.

Register controller contact

Koirakuvat.fi / Jukka Pätynen
jukka (at) koirakuvat (dot) fi
Business ID FI22881291

What that is being collected?

The main privacy-related infromation is stored in 1) image archive, and 2) customer information.

The principal purpose of the image archive is to serve as a general media gallery related to canine sports and other similar activites, as a service for journalistic content, and as a service for providing image material commercially for various parties. In particular, the service for journalistic content requires including some descriptive metadata with the content, such as information on the event or the subjects. Correspondingly, the added metadata enables searching, and deletion of individual data upon request. Such requests of removal can be sent to the above email address. The image material shall not be subjected to automatic face recognition techniques.

Data considered as a customer register contains information from clients of image or other provided services. Customer register includes the minimum amount of identifying information.

Both registers are stored in digital format, and access to those data is not given outside the organization. Image archive and customer register data is backed up in cloud services with strong encryption.

In addition to the data above, Koirakuvat.fi public web services employs typical browser cookies, which are not used to collect private information. General, anonymous user activity is gathered by Google Analytics. Neither of these data is used to identification, but only for statistical purposes.

Cookie information

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

[ + ]